چرا باید قفل ضد زورگیری گاردمن
روی درب منزل نصب کنیم؟!!!

فرض کنید که درب منزل شما فولادی باشه و چند قفل خیلی خوب هم روی درب داشته باشید که هیچ دزدی نتونه بازشون کنه. آیا حالا فکر میکنید که داخل منزل و پشت اون درب فولادی و چند قفل رویایی در امن و امان زندگی میکنید و خانواده شما مورد تعرض سارقین قرار نمیگیرند؟؟!!! اگر اینطوری فکر میکنید باید بگیم که سخت در اشتباه هستید چون امروزه دیگه سارقین فقط قفل درب را نمیشکنند یا از دیوار و پنجره وارد نمیشوند بلکه از هوششون استفاده میکنند و در لباس پلیس با تجهیزات پلیسی و حکم، زنگ خونه شما را میزنن و وقتی درو باز کردید وارد میشن و یا به عنوان مامور برق، آب، گاز و یا به عنوان پیک رستوران و یا به عنوان همسایه، سرایدار، دوست و آشنا  کاری میکنند که خود شما درب را براشون باز کنید و وقتی که وارد شدن و درب را پشت سرشون بستند، دیگه شما میمانید و سارقین خشن که خانواده شما براشون فقط یک شکار محسوب میشوند و اونها هم شکارچی های بی رحم که بر فرض محال، اگر هم کاری باهاتون نکنند، ولی با تهدید و ارعاب مجبورتون میکنند که اگر گاوصندوق دارید، کلید و رمز گاوصندوق را دو دستی بهشون تقدیم کنید یا اگر هم بعد از کلی آزار اذیت باور کردند که گاوصندوقی در کار نیست، مجبورتون میکنند که خودتون جای اموال با ارزشی که دارید بهشون نشون بدید که زحمت گشتن هم به خودشون ندهند.

حالا چند لحظه چشمان خودتون را ببنیدید و تصور کنید که اگر با چنین صحنه ای روبرو شوید و سارقین خشن وارد منزل شما شوند و با گروگان گرفتن خانواده مجبورتون کنند که اگر گاوصندوق دارید، براشون باز کنید یا اگر گاوصندوق ندارید، اموال با ارزشتون را دو دستی تقدیمشون کنید و هرچقدر هم قسم بخورید و التماس کنید که هیچی تو خونه ندارید باور نکنند، واقعا در اون لحظات از خدا چه میخواهید؟؟!!!

لازم نیست بگید چه آرزویی میکنید، چون بر اساس تجربه بیست ساله ما در بررسی چنین سرقتهایی که به سرقتهای به عنف شناخته میشوند، کاملا میدونیم که در اون لحظه از خدا چه میخواهید و خوشبختانه باید بگیم قفل ضد زورگیری گاردمن، دقیقا همون چیزیه که شما در اون لحظات  کابوس مانند و نفسگیر از خدا خواسته بودید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما از طریق شماره های زیر تماس بگیرید

          09371074457

         021-22564803

    باز گشت به صفحه اصلی

            Video courtesy of Pharosiran